Ramesh Gudapuri, Chairman
Ph: (248) 613-6926

 

Executive Committee

Dr. Yash Lakra, President
Ph: (248) 568-5177
George Vannilam, Vice President
Ph: (248) 921-9941
 

Rashmi Upadhyaya, Secretary
Ph: (248) 790-6258
 

Jogeshwara Rao Peddiboyina, Treasurer
Ph: (248) 946-1520
 

Jitendra Patel, Member at Large
Ph: (248) 225-9345

Board Of Directors

Annadurai Murugesan
Dr. A Prasad
Girish Patel
Haranath Policherla
Harpreet Singh Sachdeva
Jitendra Patel
Karpagam Raghunathan
Prasanna Deshmukh
Radha Krishnan
Ashwini Dole
Chandru Acharya
Vinay J Patel

Past President

Dr. Haranath Policherla